дом Други Проф. Стефан Желязков: Основният ни приоритет е икономическото развитие на област Шумен

Проф. Стефан Желязков: Основният ни приоритет е икономическото развитие на област Шумен

0
ДЯЛ

Икономическото развитие на област Шумен е основният приоритет в работата на Областната администрация. Това заяви пред кметовете на общините областният управител проф. Стефан Желев, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация.
На заседание на Областния съвет за развитие той представи екипа си и ресорите на заместник-областните управители Петко Шаренков и Ширин Вели.
„Приоритетите, по които ще работим, идват от проблемите в нашия регион. Община Шумен особено последните две години има бурно развитие в икономически план, докато останалите общини в областта изостават. Това буди безпокойство, тъй като последствията – струпване на население в областния център и обезлюдяване на другите общини, от своя страна водят до по-ниско качество и стандарт на живот-образование, здравеопазване.“, каза проф. Желев. За решаването на този проблем областният управител ще разчита на активността и добри идеи от кметовете на общини и на помощ от страна на държавата. По думите на проф. Желев благодарение на държавата пътищата от републиканската пътна мрежа са в добро състояние, но има още какво да се желае по отношение на общинските пътища. Според него все още не се използва пълноценно капацитетът на малките общини, като те могат да получават финансиране за определени проекти и дейности.
По отношение развитието на туризма областният управител проф. Желев заяви, че два от четирите национално историко-археологически резервата в област Шумен не се използват пълноценно, а в Шумен и Велики Преслав и Шумен има възможност и за други дейности, които да подпомагат туризма.
Като труден проблем за решаване областният управител определи дейността за превенцията от бедствия, която според него е хаотична. „ Има множество организации, освен общините и областна администрация, които се занимават с този процес, едни от тях са с контролиращи функции, други със санкциониращи, а според мен е необходима една обща организация, защото най-важното е не какво правим после, а какво да направим преди това“, заяви проф. Желев и подчерта, че над 80% от такива събития се дължат на човешки грешки.
Кметовете на общините представиха приоритетните си области в дейността си през тази година и потърсиха съдействие за решаването на редица проблеми. Кметът на община Шумен Любомир Христов поиска от областния управител проф. Стефан Желев да организира среща с представители на монополистите в региона, с цел да бъдат съкратени сроковете по издаване на разрешителни и да се улесни дейността на бизнеса. „Среща с монополистите е необходима, защото дългите срокове, които са предоставяни от тях за разрешителни, някъде стигат и до 9 месеца, пречат и забавят работата на бизнеса. Като се започне с услугите им по административното обслужване, разрешителните за ел. захранването, ВиК, Пътно управление и бизнесът си чака по пет месеца да излезе съгласуване за разрешително“, каза кметът на Шумен. Той беше подкрепен от кметовете на другите общини и областният управител пое ангажимента за осъществяване на такава среща с монополистите на пазара.
Кметът на Шумен Любомир Христов постави на дебат пред кметовете на общините и въпроса с осигуряването на допълнителни средства за МБАЛ-Шумен. Той представи справка за броя на лекуваните пациенти за 2016 г. по общини и съобразно процентното им участие в акционерното дружество предложи да бъдат внасяни необходимите вноски от общинските бюджети за подпомагане на лечебното заведение. Кметовете се ангажираха да поставят въпроса за обсъждане пред общинските съвети.
Кметовете на Нови пазар и Никола Козлево поставиха проблеми, свързани с необходимостта от извършване на рехабилитация и ремонти на републикански пътища на територията на техните общини. Кметът на Велики Преслав Александър Горчев направи предложение да бъдат обединени усилията за отваряне на Върбишки проход, а кметът на Каолиново Нида Ахмедов поиска съдействие да бъде отворен достъп към магистрала Хемус на републиканския път Шумен-Силистра, където инфраструктурата е изградена. Поставени бяха и проблеми, касаещи предоставянето на социалната услуга личен асистент, както и необходимостта от ремонти на ВиК системите в общините.
На заседанието членовете на Областния съвет за развитие съгласуваха Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Шумен /2017-2019/ съгласно чл. 196, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование. Като стратегическа цел в документа е определено осигуряването на обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на всяко дете и ученик в област Шумен, съобразно неговите потребности, изграждане и развитие на системата за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа на децата и учениците от област Шумен и утвърждаване на приобщаващото образование като част от процеса на модернизация на българската образователна система. Стратегията беше разработена от междуведомствена работна група, създадена със Заповед № РД-15-44/23.03.2017 г. на Областния управител на област Шумен, включваща представители на Областна администрация, общините, Регионално управление на образованието, Регионална здравна инспекция, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и Регионална дирекция за социално подпомагане – Шумен.
24shumen.com

ВАШИЯТ КОМЕНТАР - Полетата НЕ са задължителни!

Please enter your comment!
Please enter your name here