събота, май 25, 2024
дом УС на СНЦ за общественополезна дейност „Клуб по пожароприложен спорт Мадарски конник – Шумен“ свиква общо събрание покана общо събрание - 16.05.2024 г.

покана общо събрание – 16.05.2024 г.