понеделник, април 22, 2024
дом Резултатите от проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“ бяха представени на пресконференция в Община Смядово proektSmqdovo1

proektSmqdovo1