четвъртък, декември 1, 2022
дом Проф. Христомир Христов получи званието „Почетен доктор“ на Шуменския университет христов2

христов2