дом Общество Помощ за хора с увредено зрение и трудно придвижване в деня на...

Помощ за хора с увредено зрение и трудно придвижване в деня на вота

0
ДЯЛ
Снимка: 24shumen.com

Всички с увредено зрение и трудно подвижни хора в областта ще могат да получат помощ за гласуване на 2 октомври. Ето изборните секции и телефоните, на които могат да потърсят съдействие в изборния ден:
Община Никола Козлево
Всички избирателните секции, образувани на територията на община Никова Козлево, са достъпни в различна степен за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването, както следва:
До подстъпите на сградите има изградени рампи:
СИК № 302100002 с. Вълнари;
СИК № 302100003 с. Вълнари;
СИК № 302100007 с. Никола Козлево;
СИК № 302100008 с. Пет могили;
СИК № 302100011 с. Хърсово;
СИК № 302100012 с. Цани Гинчево;
Липсват препятствия (стъпала):
СИК № 302100004 с. Каравелово;
В кметствата разполагат с подвижни рампи, които се използват при необходимост:
СИК № 302100001 с. Векилски;
СИК № 302100005 с. Красен дол;
СИК № 302100006 с. Крива река;
СИК № 302100009 с. Пет могили;
СИК № 302100010 с. Ружица;
СИК № 302100013 с. Църквица;
В изборния ден ще бъде ограничено паркирането на автомобили в района на избирателните секции като ще с допускат само МПС превозващи гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението.
Телефони, на който могат да се правят заявки за помощ в изборния ден – 05328 2002.
Дати и часове, в които се приемат заявките – от 9,00ч. на 26.09.2022г. до 16,00ч. на 30.09.2022г.
Кабините за гласуване ще са с размери не по-малко от 210/170см, с вход не по-тесен от 90см и плот не по-висок от 85см.

Община Велики Преслав 
Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:
СИК № 302300002 гр. Велики Преслав, Домашен социален патронаж, ул. Ахелой №4;
Пред избирателната секция ще се поставят табела и други обозначителни знаци, на които да се отбележи допълнителното предназначение на секцията.
Телефон за връзка  с Общ. В.Преслав 0538/ 4 43 15, от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 всеки работен ден, включително и изборния.
Ще се осигурят паркоместа за МПС на гражданите с проблеми.
Общината разполага със специализиран транспорт, поради което предлага тази услуга на нуждаещите се граждани.
Кабинките за гласуване ще са с размери по-големи от 210/170, с плотове не по-високи от 85см и входове не по-тесни от 90см.
 
Община Смядово
Секции, специално определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:
СИК №302500003 – Ритуална зала в гр. Смядово, пл. „Княз Борис I“ №4, към която има скосен подход на тротоара на ниво пътна настилка.
СИК №302500004 – Народно Читалище „Братство – 1860“, гр. Смядово, пл. „Княз Борис I“ №1, която е обособена с рампа за инвалиди
Телефони и адреси,  на който могат да се правят заявки за помощ в изборния ден: Тел: 0889290491, 0882781591, 0893481142 адрес: гр. Смядово, пл. „Княз Борис І“ № 2 
 
Община Хитрино
Местонахождение на избирателните секции, пригодни за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:
СИК №301100005 – с. Хитрино, ул. „Индже“ № 1 – Младежки дом.
Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден – 05341/89-38; отдел „ГРАО“.
Дати и часове, в които се приемат заявките –  всеки работен ден, включително и изборния ден  – от 8:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч. 
 
Община Венец 
Всички образувани секции на територията на община Венец са пригодни за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването. Изключение правят тези в Изгрев и Боян, където сградите са с повече от един етажи и секциите са на горните етажи. Пред съответните секции ще бъдат поставени обозначителни табели и знаци.
За предоставянето на право на глас на всеки избирател, община Венец определя секция за гласуване на лица с увредено зрение или затруднения в придвижването:
СИК №300700004 – Венец, ул. „Кирил и Методий“ №24, където има обособена рампа.
Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден – 05343/2190; 05343-2191 и 0887557960, на е-адрес obs_vn@abv.bg.
В изборния ден заявки ще се приемат от 07:00ч. до 19:00ч.
Общината има възможност да осигури автомобил за транспортиране на хора с увреждания.
 
Община Нови пазар
Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:
СИК № 302200007 -, гр. Нови пазар, ул.“Патриарх Евтимий“ №16 /Клуб на инвалида/
СИК № 302200011 – гр. Нови пазар, ул.“Ст. Караджа“40 – ДГ №1 II-вход
Телефон, на  който могат да се правят заявки за помощ (за транспорт до определена секция)  в изборния ден – 0537/95166 и 0886788303.
Дати и часове, в които се приемат заявките –  след 26.09.2021г. от 8,00ч. до 17,00ч.
Като посочат:  три имена, адрес на който се намират, номер на секцията, в която ще гласуват, ще ползват ли придружител, телефон за връзка.
 
Община Върбица
Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:
СИК № 301000004 гр. Върбица, ул. „Вит“ № 5, Младежки дом
Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден – 05391/20-94 и в отдел ГРАО на Общ. Върбица.
Дати и часове, в които се приемат заявките –  от 8,00ч. до 17,00г. всеки работен ден, включително и в изборния ден.
 
Община Каспичан
Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:
СИК № 301900002 – гр. Каспичан, СОУ „П. Волов“, ул. Мадарски конник“ № 99;
СИК № 301900006 – с. Каспичан, ОУ „Христо Ботев“, ул. „Цар Симеон“ № 8;
СИК № 301900010 – гр. Плиска, Клуб на пенсионера, ул. „Ал. Стамболийски“ № 12;
СИК № 301900015 – с. Марково, ЦДГ „Ален мак“ , ул. „Станко Георгиев“ № 3
Гореописаните избирателни секции са леснодостъпни.
Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден – 080040088 (безплатен телефонен номер); 05351 7440; мобилни: 0889203500; 0889745273 от 8.00ч. до 16.00ч. в сградата на общинска администрация на общ. Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 91;
 
Община Каолиново
23 броя избирателни секции в Община Каолиново са разположени на първите етажи на сградите използвани за тази цел. В село Климент има създадени 2 избирателни секции, като първата секция е на първия етаж и втората е на втория. Избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението ще бъдат насочени да гласуват на първия етаж;
Пред изборните помещения ще бъдат поставени табели и други обозначителни знаци;
В секцията определена за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателен апарат или зрението има изградена рампа;
Изборните помещения (кабините за гласуване) са пригодени за гласуване на хора с уреждания на опорно-двигателния апарат или зрението
Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ и съдействие към Общинска администрация в изборния ден – 05361/22-10; гр. Каолиново, пл. „Украйна“ № 4 от 7:00 до приключване на изборния ден.
 
Община Шумен
В изпълнение на разпоредбите на ЦИК, списъкът с номерата и адресите на избирателните секции, които са в сгради с повече от един етаж и има секции и на горните етажи, както и номерата на секциите, намиращи се на първите етажи в същите сгради са както следва:
СУ „Тр. Симеонов“, ул. „Ген. Драгомиров“ №44 Б
Секция № 303000004 ет. 3, стая 301 – юг
Секция № 303000005 ет. 3, стая 303 – юг
Секция № 303000006 ет. 3, стая 304 – юг
Секция № 303000007 ет. 3, стая 305 – юг
Секция № 303000008 ет. 3, стая 306 – юг
Секция № 303000011 ет. 3, стая 201 – юг
Секции по чл. 10, ал. 1 от ИК са Секции №  303000003, ет. 1, стая №107 – изток;

ДГ „Пролетна дъга“ – филиал, ул.“Северна“16, вх.1
Секция № 303000017, ет. 2, ап. 6;
Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 303000015, вх. 1, ет. 1, ап. 3;
 
ДГ „Пролетна дъга“, ул. „Софийско шосе“ № 2
Секция № 303000053, ет. 2, зала 3;
Секция № 303000063, ет. 2, зала 4;
Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 303000052, ет. 1, зала 2;
 
ДГ „Дружба“, ул. „Странджа“ № 8
Секция № 303000020, ет. 2, зала 3;
Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 303000018, ет. 1, зала 1;
 
СУ „Васил Левски“, ул. „Деде-агач“ № 24
Секция № 303000026, ет. 2, стая 36;
Секция № 303000027, ет. 2, стая 37;
Секция № 303000028, ет. 2, стая 38;
Секция № 303000029, ет. 2, стая 39;
Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 303000030, ет. 1, стая 10;
 
ДГ „Златна рибка“, ул. „Д-р Петър Берон“ № 50
Секция № 303000062, ет. 2, зала 3;
Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 303000051, ет. 1, зала 2;
 
Детска ясла № 6, ул. „Марица“ № 12
Секция № 303000074, ет. 2, фоайе;
Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 303000073, ет. 1, фоайе;
 
ЦСОП/Помощно училище/, ул. „М. Борисов“ № 16
Секция № 303000085, ет. 2 учителска стая;
Секция № 303000086, ет. 2, кабинет 1;
Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 303000084, ет. 1, актова зала;
  
Секции с места за паркиране на автомобили и подходи за колички за хора увреждания на опорно-двигателния апарат.  
Секция № 30300003, СОУ „Тр. Симеонов“, ул. „Ген. Драгомиров“ №44 Б, ет.1,стая №107 – изток;
Секция № 303000021, ул. „Тракия“ №8, Център за инвалиди;
Секция № 303000033, кв. „Дивдядово“, бул. „В. Преслав“ № 134, Клуб на пенсионера;
Секция № 303000039, ул. „Съединение“ № 138А, Клуб на пенсионера №7;
Секция № 303000065, ул. „Л. Каравелов“ № 4,ДГ “Латинка“;
Секция № 303000066, бул. „Славянски“ №72, ДКТ „Васил Друмев“;
Секция № 303000082, бул. „Преслав“ № 5, Клуб на пенсионера № 16.
Помощ при придвижването в изборния ден на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението (което обстоятелство се доказва с медицински документ за съответното увреждане, ТЕЛК или НЕЛК) ще бъде осигурена от  общинска администрация, като заявки ще се приемат  от 8.30 до 17.00 часа на 28.09.2021г. и 29.09.2022г. на телефон: 054/800-400.
24shumen.com

ДЯЛ

Съдържанието на 24shumen.com и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на 24shumen.com, освен, ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на 24shumen.com, посочване на източника и добавяне на линк към 24shumen.com. Използването на графични и видео материали, публикувани в 24shumen.com е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона. 24shumen.com не носи отговорност за съдържанието на коментарите под публикациите. Администраторите на сайта запазват правото да ограничават или блокират публикуването им. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

предишна статияИсторическа възстановка ще представи в Шумен моменти от Балканската война
Следваща статияСпецакция в областта за предотвратяване на купуване на гласове
loading...

ВАШИЯТ КОМЕНТАР - Полетата НЕ са задължителни!

Please enter your comment!
Please enter your name here