дом Общество Вижте каква ще бъде вашата лична 2018 година

Вижте каква ще бъде вашата лична 2018 година

0
ДЯЛ

Човешкият живот се подчинява на цикли и космически ритми с продължителност от 9 години, всяка от които има собствени вибрации и събитийни характеристики. Посредством тях, числото на Личната година, от 01 януари до 31 декември, позволява да разберем общата атмосфера и някои от по-важните събития през посочения период. Те могат да засилят или забавят динамиката, заложена и обусловена от по-големите цикли. Познаването на годишната характеристика позволява да съобразим своите планове и поведение с общите тенденции и вибрации на периода.
Как се изчислява Личната година?
Изчисляване: Събират се числата на Месеца на вашето раждане + това на Денят на раждане + текущата Година, за която правите прогнозата, т.е.
Ден на раждане + Месец на раждане + Текуща година (2018) = Лична година
Получената стойност на Личната година се редуцира до едноцифрено число. Ако се получи Двуцифрено, то се редуцира до единично число от 1 до 9.
Пример: Ако сте родени на 26.11., през 2004 г. числото на Личната ви година се получава така:
Ден на раждане 26 + Месец на раждане 11 + Текуща година 2018
Лична година = 8+2+2 = 12 = 3
Числото на вашата Лична година е 3.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЛИЧНИТЕ ГОДИНИ
ЛИЧНА ГОДИНА 1
Общ климат: Очаква ви година на по-голяма активност и повече предприемчивост, на добри промени и нови проекти. Перспективите са благоприятни за личностна реализация на различни нива. Очакват ви обновление, възможности за ново начало и голяма доза късмет. Новите проекти и ангажименти предполагат една по-адаптирана към реалността еволюция в два плана: единият – на материалните стремежи на Егото, и другият – на изискванията на Душата. Не забравяйте, че предприетите сега по-мащабни действия и инициативи ще намерят своето пълно развитие през следващите години от деветгодишния цикъл.
Личен и материален живот: Независимост и обща освободеност на душата и съзнанието. Временни “летаргични” състояния. Личностна еволюция и социални контакти. Неочаквана среща или отношения със значение за бъдещето. Въпросите, свързани с чувствата и емоциите остават за края на годината.
Временни трудности и опозиции през първото тримесечие. В повечето случаи те стимулират възстановяването на енергията, необходима за бъдещата еволюция през започналия нов деветгодишен период. В този аспект е необходимо да проявявате повече самостоятелност, рационално и своевременно да използвате удобните случаи.
Промяна в работата, статута или местоживеенето. Предприемане и изпълнение на цели и ангажименти, които по-добре отговарят на съществуващите реалности и лични изисквания. Дългосрочна дейност или ангажимент. Уреждане на важен материален въпрос или изгодна инвестиция. Нови начинания и концентриране на енергията по обмисляне на бъдещи планове и проекти. Постигнатите резултати в края на годината обикновено надхвърлят личните очаквания.
Добри перспективи за професионално израстване и признание. Дългоочаквана промяна в съществуващото положение (кариера/личен план). Нова работа и/или назначаване на по-отговорна длъжност.
Здраве: Продължителна инерция, безсилие, фатализъм. Възможни проблеми, свързани с храносмилане (язва, гастрит), нервна система (безпокойство, комплекс за малоценност), бъбреци, простата.
ЛИЧНА ГОДИНА 2
Общ климат: През годината на преден план излизат личния живот, сърдечните пориви и желания на човека, неговата съвместимост с останалите хора и социалната среда. Периодът обикновено е доминиран от чувства, взаимоотношения и стремеж към постигане на стабилно равновесие. През Година 2 трябва да бъдете внимателни и предпазливи към всякакви колективни и административни условности, към външни изисквания, задължения и йерархични структури, поради опасност от внезапен провал в начинанията. Общата атмосфера на раздвоения и потискаща двойственост (в поведение, обстоятелства и ситуации) забавя осъществяването на конкретните цели и продължава до месец май същата година.
Личен и материален живот: През годината се очертават добри възможности за личностното развитие и за семейния живот, за интелектуални дейности и духовно израстване. Тя може да се запомни както с нова интимна връзка, със сключване на брак, раждане или майчинство,така и с изневяра или раздяла.
От началото на второто полугодие започва постепенно освобождаване от несигурността и напрежението и едно по-успешно развитие на обстоятелствата. Това време е свързано най-често с довършване на стари проекти, цели и ангажименти. Край на определен период във връзка с пречистване и катарзис, започнал преди 2-3 години. Етап на приключване на отношения. Начало на нови запознанства, приятелства, общ подем и благоприятни възможности. Определящи социални контакти и взаимоотношения. Промяна в мисленето, в дома и семейството. Нови интереси, стремежи, връзки, партньори.
Обществена активност във връзка със съвместен проект, съдружие или дейност в екип. При безработните – възможност за намиране и започване на работа. Значителна материална/финансова подкрепа, или придобивка, изразяваща се в спонсорство, печалба, жилище, движим или недвижим имот и др. Подобрения в начина или условията на живот.
В негативен план не изключвайте възможността за емоционални ограничения и зависимости от външни обстоятелства, налагащи повече търпение, смиреност и предпазливост. Предоверяване съмнения, конфликти, измама. Срив или край на взаимоотношения.
Здраве: Напрежение, безпокойство, депресия. Възможни проблеми, свързани с нервен стомах, лошо храносмилане (язва или гастрит), бъбреци, жлези.
ЛИЧНА ГОДИНА 3
Общ климат: Обстоятелствата и събитията през Година 3 са следствие от свършената (или несвършената) работа през миналите две години. Нейната вибрация стимулира творческата мисъл и реализаторските способности,насочва интелекта към по-голяма обществена активност и контакти. Годината е свързана с поява на нови цели и интереси, с неочаквани професионални и обществени възможности. Все пак, не се подвеждайте и не се предоверявайте на привидната привлекателност на възможности, фактори, хора или ситуации. Поради неустойчивия характер на годината събитията през нея нямат пряко значение за бъдещето, а енергията е непостоянна, с приливи и отливи в жизнения тонус.
Личен и материален живот: Акцентира върху социалните контакти и отношенията с близки и роднини. През Година 3 е добре да се придържате към едно по-балансирано поведение, поради изявените през периода желание към налагане, чувство за изключителност и нужда от възхищение. Стремеж към промяна и повече разнообразие. Активна кореспонденция и възможност за пътуване в чужбина. Делови отношения, приятни изживявания или интимни контакти свързани с Меркуриев тип личност – млада по години или по дух.
Перспективи за добра реализация и израстване в професията или за изпълнение на координираща роля в области като търговия, спорт, журналистика, литература, реклама и др. Възможности за изява и оценяване на личните качества. Добри перспективи за смяна на работата, за курс, стаж или преквалификация.
Материален/финансов успех и придобивки. Награда за усилията. Ново начало, свързано с нова работа, дейност или проект. Раждане на дете или създаване на материален/творчески продукт.
В негативен план не са изключени прояви като неорганизираност и непоследователност в действията и решенията, както и застой в ежедневната работа и ангажименти.
Здраве: Поява на здравословни проблеми, свързани с жлъчка, черен дроб, гърло, кръвообращение.
ЛИЧНА ГОДИНА 4
Общ климат: Година на работа, конструктивизъм и градивни усилия,насочени към постигането на материална и финансова стабилност. През периода излизат на преден план значението на въпросите за семейната обезпеченост и за личното място в живота. Наложените ограничения в общия годишен контекст водят до по-добро осъзнаване на нещата и съответно – до по-голяма прозорливост в действията и решенията. Потискащите условности, реалности, правила и всякакви форми на йерархия през годината изискват пълна отдаденост на работата и поетите ангажименти. В случай, че решите да инвестирате в значителни стойности (движими или недвижими имоти) е важно да си осигурите необходимия минимум от материални гаранции.
Личен и материален живот: Реализиране на дългосрочни планове и проекти, свързани с придобивки и обогатяване в дома и семейството. Непредвидими домашни разходи и нужда от повече икономи. Покупка на автомобил /на старо/, на имот или земя. Ремонт, обновяване или смяна на жилището.
Сключване на важен договор или сделка. Уреждане на административни, данъчни и банкови въпроси и задължения. Формалности от административен или юридически характер. Временен проблем и необходимост от вземане на важно решение.
Улеснения в контактите с висшестоящи. Важна среща или взаимоотношения с по-възрастен, по-зрял или влиятелен човек Възможност за започване на работа,за повишаване на квалификацията или за повишение в кариерата.
Внезапна промяна и/или налагане на нови условия във връзка с дома, семейството или професията, изискващи нови отговорности и задължения. Повторяемост в действията, насочени към прогресивно развитие и материална задоволеност.
Грижи или конкретни проблеми с възрастни хора. В определени случаи – второ бащинство/майчинство. През месеците юли и ноември – проява на пасивност, желание за бягство от реалността и за повече спокойствие.
В негативен план годината предполага множество ограничения или контрол над действията и инициативите. Забавяне по конкретно развитие, по оформянето или издаването на документи. Вътрешни, лични/душевни проблеми, свързани с настоящето или с близкото минало. Край на лична, интимна връзка или на обществени взаимоотношения.
Здраве: Възможни проблеми с костна система, панкреас, корем, чревен тракт и др. Повишено внимание за здравето през септември и декември.
ЛИЧНА ГОДИНА 5
Общ климат: Вибрацията на Година 5 предполага добро общо развитие и поражда необходимост от повече свобода, независимост и движение. През нея целите и енергията могат успешно да се насочат към области като бизнес, преквалификация или контакти с чужбина. Еволюцията през година 5 би била по-динамична и освобождаваща от ограничения, ако до м. март успеете да приключите с въпросите и проблемите, свързани с предходната година.
Личен и материален живот: Характерни за него са водещите амбиции, нестандартните идеи и стремежа към повече разнообразие и постигане на желанията. Благоприятни промени в семейството. Развитие, напредък, смяна на работа, жилище или местоживеене. Възможност за добри финансови постъпления.
Разчистване на стари неща. Освобождаване от ограничаващи ситуации, стари навици или паразитни хора. Движение, активност, преместване. По-близки или по-далечни пътувания. Добра перспектива за географска промяна, за нови контакти и отношения. Възможност за незаконна връзка или авантюра по време на пътуване, която би имала неприятни последици през следващите години от 9-годишния цикъл.
В негативен план периодът често е съпровождан от предизвикателства (особено през първото полугодие), от материални разочарования, напрежение и спадове в жизнения тонус, вследствие на твърде динамичния начин на живот. Импулсивност и склонност към необмислени действия или към поемане на излишни рискове.
Здраве: Душевна криза, обезличаване, материална загуба. Опасност от инцидент или злополука. Възможни проблеми вследствие на нервно напрежение, белодробни/респираторни или гинекологични заболявания.
ЛИЧНА ГОДИНА 6
Общ климат: Година, през която доминиращо е значението на семейните отговорности, засягащи начина на живот, взаимоотношенията със съпруга/та, децата, близките и домашното благосъстояние. В първото полугодие основно място заемат дома и материалното положение в него. Значението му може да бъде подсилено от възможността за инвестиция в движим/недвижим имот, едра покупка, произведение на изкуството или общо подобрение в начина на живот. През годината ще възникне необходимостта от повишена предпазливост и дипломатичност в личен и обществен план. Ако не се съобразите с това има опасност от провал, раздяла или травматизъм, който би оказал влияние през следващите 2-3 години. В този смисъл новите възможности и взаимоотношения не проявяват непосредствено своето изражение сега, а разпростират влиянието си в период от 3 години.
Личен и материален живот:Стремеж към разбирателство, домашна сигурност, обновяване и личностно развитие. Семейни грижи и твърде тежки понякога отговорности. Важна преориентация в чувствата, надеждите и емоциите. Възможна бременност или майчинство.
Право на избор и необходимост от компромис в личен или обществен аспект. Планове и проекти относно семейните отговорности и обществени ангажименти. Предприемане на значима стъпка в живота. Подписване на важен договор или сключване на брак.
Изпълняване на посредническа или представителна роля. Творческа активност и професионална изява. Ситуации, в които ще се оценяват качествата и способностите ви. Социална, хуманитарна, синдикална или политическа активност, ангажименти, грижи или конфронтации. Овладяване на деликатни ситуации.
Нов дом, нова работа, нова ориентация или занимания. Подарък или приятна изненада. Възможност за голяма/скъпа придобивка или смяна на жилището. Значително подобряване на материално-финансовото състояние можете да очаквате през месец септември.
В негативен план годината крие опасност от грешки в действията и преценката на обстоятелствата. Външни зависимости, прояви на нерешителност и колебания. Приключване на етап в сферата на илюзиите и мечтите.
Здраве: Крехко здравословно състояние поради нездравословен начин на живот. Възможни сърдечно-съдови проблеми или обостряне на хронични заболявания.
ЛИЧНА ГОДИНА 7
Общ климат: Годината предполага едногодишен период свързан с повече изпитания, индивидуализъм, физическа или психическа самота – наложени и поради липсата на друг избор. Това е време, когато интелектът работи на пълни обороти за сметка на понижената жизнена активност и забавените еволюционни процеси. Спадовете в енергията са съпроводени от усилия, изпитания и бавно възстановяване. Годината е благоприятна за индивидуална работа, за пътувания и духовни посвещения, за творческа и спортна активност. Времето е подходящо и за ангажиране в колективна дейност или проект при пълно отдаване на работата. Веднъж успели да се адаптирате към особеностите на Година 7, вие можете да се надявате на душевно спокойствие и удовлетвореност. В противен случай ви очакват изолация, ограничения и самота.
Личен и материален живот: Общо затишие и планиране на бъдещи действия. Преосмисляне на минали грешки и събития. Желание за бягство от действителността и стремеж към повече спокойствие. Прояви на фатализъм и окултни интереси. Изпитания за личните отношения. Проверка на физическата и душевна устойчивост.
Необходимост от повече търпение и предпазливост през месеците юни и септември, поради опасност от разочарования, загуби или срив в отношенията.
Периодът като цяло не е добър за бизнес и търговия. Големите финансови операции, сделки или отваряне на магазин например, между месеците март и ноември биха били “самоубийствени”. Всъщност, всякакви лични, користни, материални цели и интереси рискуват да се сблъскат с препятствия.
Перспективите за значителни парични постъпления са ограничени, но съществува възможност за неочаквана придобивка или приятна изненада. Неочаквана възможност за сключване на договор.
Здраве: Понижена жизнена енергия. Отчуждение, душевна криза, напрежение, безсъние, депресия. Опасност от дисбаланс в общия метаболизъм и нарушения в ендокринната система. Понякога – медицински прегледи или лечение.
ЛИЧНА ГОДИНА 8
Общ климат: Това е година на развитие и промени, през която ще живеете в света на материалните стойности и рисковете, с които той е свързан. Управлението на финансите и всичко, касаещо вещи, пари и имоти трябва да бъде ръководено умело и предпазливо, предвид относителната власт на разменните стойности. В този смисъл, придобитата материална сила може да окуражи конструктивния ви интелект, или обратно – да се обърне срещу вашите цели и намерения. Ключовите думи за успешното развитие на събитията през годината са: абсолютно самообладание и поддържане на материално и душевно равновесие. Ето защо през тези 365 дни ще трябва да се преборите със своя стремеж за притежание и да си наложите повече умереност в целите и намеренията.
Повишени амбиции и социална активност, подходящи за довършване на започнатото в началото на 9-годишния цикъл. Материална насоченост на цели, действия, интереси. Положителна еволюция и възможности за налагане, признание, успех и постигане на стабилност.
Личен и материален живот: Годината е белязана от общ стремеж към изгодни отношения и печалби. През нея определящ мотив за смелите действия, цели и начинания е дълбоко спотаеното усещане за лична потребност или собствена безполезност (според случая). Ето защо, в душевен план перспективите са свързани с пориви, ентусиазъм, противоречиви желания и възможност за емоционален прелом, налагащ преосмисляне на целите и поведението.
Първото полугодие е свързано с перспективата за подобряване и увеличаване на личните възможности. Неочаквани придобивки или окуражаващи успехи очакват онези, които действат целенасочено и разумно. Възможност за значително обогатяване и/или инвестиране в идея, дейност, проект. Ново начало свързано с работа, бизнес, реализиране на идея или творчески проект.
След първите шест месеца на годината ще се наложи добре да обмислите своя стратегия за действия, отговаряща по-точно и адекватно на външните условия и изисквания. Важен избор, делово решение или развръзка на ситуация можете да очаквате през месец ноември.
Подготовка за предстоящи промени или осъществяване на важни цели. Сериозна конкуренция, усилия, борба. Необходимост от повече предпазливост и дискретност, тъй като емоционалността, откровеността и нетърпението могат да доведат до загуби и конфликти.
В негативен план са възможни край на работа и отношения, материални/физически загуби или провал в определена дейност или ангажимент.
Здраве: Опасност от инцидент или злополука. Възможна хирургическа операция.Проблеми във връзка с храносмилателна система или сексуалност (повишена или блокирана).
ЛИЧНА ГОДИНА 9
Общ климат: Годината бележи период на довършване и край на започнатото в началото на деветгодишния цикъл. Тези 365 дни са време на приключване, равносметка и предстояща промяна. В повечето случаи годината се характеризира със задоволени желания и амбиции, макар и много трудно постигнати. Тя е свързана с оценка и равносметка на изминатия път, с нови, условия, цели и интереси, налагащи нова стратегия и още по-добра социална приспособимост.
Личен и материален живот: Първите 5-6 месеца на годината са време за пречистване и преоценка на стойностите, последвани от бърза/внезапна промяна в положението или ситуацията. Втората половина на годината предполага вътрешно отчуждение, отдалечаване или дистанциране от съществуващите реалности.
Влечение към разнообразни и обогатяващи контакти. Край на връзка, на взаимоотношения или на определен начин на живот. Срещи или взаимоотношения с чужденци. Интересни перспективи или фактори, свързани с чужбина, с далечен град, с повод за далечно пътуване и обогатяващи контакти – през второто полугодие. Занимания или интереси, насочени към групови, колективни, обществено значими дейности. Работа в екип в социалната, културната или политическата сфера.
Благоприятна перспектива за осъществяване на временна цел или проект. Късмет и успешен финал в определена област. Възможност за лично израстване и/или обществено признание (иновация, творчество, литература, изкуство). Смяна на работата или промяна в служебното положение.
Сключване на важен договор. Неочаквано подобрение на финансовото състояние, следствие от инвестиция, сделка, наследство, печалба.
В негативен план – умора и отчуждение след средата на годината. Напрежението и разочарованията са в състояние да доведат до освобождаване от натрупаните задръжки и до пълно преосмисляне на целите и стремежите. Новите интереси или ориентация към определени стойности и взаимоотношения често могат да станат причина за крайности в реакциите и поведението.
Здраве: Склонност към ексцесии, дестабилизиращи психиката. Стрес, депресия, преумора. Опасност от загуби. Натравяне или склонност към токсикомания (дрога, лекарства, алкохол). Постоянен глад, задържане на вода и др.
Снимка: Pixabay
24shumen.com

ДЯЛ

Съдържанието на 24shumen.com и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на 24shumen.com, освен, ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на 24shumen.com, посочване на източника и добавяне на линк към 24shumen.com. Използването на графични и видео материали, публикувани в 24shumen.com е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона. 24shumen.com не носи отговорност за съдържанието на коментарите под публикациите. Администраторите на сайта запазват правото да ограничават или блокират публикуването им. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

предишна статияТази година по празниците сме харчили по-малко ток
Следваща статияПолезно: Какви прегледи се полагат на здравноосигурените лица

ВАШИЯТ КОМЕНТАР - Полетата НЕ са задължителни!

Please enter your comment!
Please enter your name here