петък, януари 27, 2023
дом Полицаят Добромир Петров извади богоявленския кръст в Шумен кръста1

кръста1