четвъртък, август 18, 2022
дом Подписан е договорът за 20-милионния заем за ремонт на уличната мрежа в община Шумен заем

заем