вторник, юни 18, 2024
дом „Олимпия“ (Шумен) ще популяризира футбола сред момичетата във Венец Венец - среща с директора Селиме Кърджалиева Панайотис Папас и Албена Тодорова - прави, Хамид Халимов - клекнал

Венец – среща с директора Селиме Кърджалиева Панайотис Папас и Албена Тодорова – прави, Хамид Халимов – клекнал