петък, август 19, 2022
дом Община Шумен е отличена за успешно управление от Асоциацията на българските градове грамота3

грамота3