четвъртък, януари 20, 2022
дом Наградиха победителите в конкурса за детска рисунка на Община Шумен Второ място в първа възрастова група-Мелнур Мелин Джевдет, 5 години, ДГ „Братя Грим“, гр. Шумен

Второ място в първа възрастова група-Мелнур Мелин Джевдет, 5 години, ДГ „Братя Грим“, гр. Шумен