събота, декември 2, 2023
дом „Мълния“ (Климент) победи изразително у дома „Ракета“ (Тъкач) мълния2

мълния2