четвъртък, декември 7, 2023
дом Кметът на Нови пазар Георги Георгиев с отчет за изтеклия мандат георгиев

георгиев