дом Изпратете ни Вашата новина

Изпратете ни Вашата новина

Ако сте станали свидетел на събитие, което смятате, че трябва да стане обществено достояние ни изпратете информацията за това, което сте видели или знаете.

Изпратете сигнала през нашата online форма:

ВНИМАНИЕ: На анонимни сигнали, към които няма подаден телефон и/или email редакцията не поема отговорност, че ще им бъде обърнато внимание.

[user-submitted-posts]