понеделник, юни 17, 2024
дом 7 „мълнии“ поразиха вратата на „Левски 96” (Главиница) в Климент климент

климент