четвъртък, август 18, 2022
дом 22-годишният Димитър Стоянов извади богоявленския кръст в Шумен кръста

кръста