събота, май 25, 2024
дом Комисията по финанси единодушно одобри бюджета на Община Шумен бюджетът

бюджетът